23 julio 2017

Pals

Els primers referents de la vila de Pals es troven a l'any 889 i ens remeten a un castell edificat al damunt del "Mont Aspre", que es com s'anomenava la ubicació on era. Envoltada de aiguamolls la vila anà configurant-se com un nucli de gran importancia a l'època medieval i patì especialment els efectes de les Revoltes de Remences entre els segles XIV i XV, que la destruiren fins a quedar únicament dempeus la Torre de les Hores, que es el símbol mes conegut del paissatge de Pals.

Las primeras referencias de la villa de Pals se remontan al año 889 y nos remiten a un castillo edificado sobre el "Mont Aspre", que es como se denominaba la ubicación donde estaba. Rodeada de marismas la villa fué configurándose como un núcleo de gran importancia en la época medieval y sufrió especialmente los efectos de la revolución de las Remenses entre los siglos XIV y XV , que la destruyeron hasta quedar únicamente en pie la Torre de las Horas, que es el símbolo más conocido del paisaje de Pals.


No hay comentarios: