20 julio 2017

Palafrugell, dia de Santa Margarida

Dos anys abans de que els segadors entressin a l’església de Sant Andreu del Palomar per iniciar la revolta contra el comte-duc d’Olivares, coneguda com el Corpus de Sang,  a Palafrugell hi va haver un precedent de similars característiques: 300 soldats dels tercios castellans s’hostatjaven a cases dels propis veïns, contravenint el privilegi que el rei Jaume I havia atorgat el 26/8/1251 a la vila, lliurant-la de l’obligació de procurar alberga per a tropes. Aquests soldats campaven al seu aire, maltractant, humiliant i robant a la població . El 20 de juliol de l’any 1638, dia de Santa Margarida - que actualment es la patrona de la vila - els palafrugellencs es revoltaren contra aquest escamot i en mataren alguns. Les represàlies per part dels exercits castellans van ser duríssimes, saquejant la població i cremant cases i esglésies. La concessió d’en Jaume I està recollida en un document excepcional que es guarda a l’Arxiu Municipal de Palafrugell, el Llibre de Privilegis, que a mes a mes conserva les inscripcions originals d’altres disposicions benèfiques per la vila, entre els segles XIII al XVIII. El llibre va estar perdut fins l’any 1926, en que el comprà la Diputació de Barcelona  a una llibreria de vell i retornat a Palafrugell el 2006. En Josep Pla va fer referència d’aquest document en el seu llibre “Peix fregit” (1954).


Dos años antes de que los segadores entrasen en la iglesia de Sant Andreu del Palomar para iniciar la revuelta contra el conde-duque de Olivares, conocida como el Corpus de Sangre, en Palafrugell hubo un precedente de similares características; 300 soldados de los tercios castellanos  se alojaban en casa de los propios vecinos, contraviniendo el privilegio que el rey Jaime I había concedido en 26/8/1251 a la villa, librándola de la obligación de procurar albergue para las tropas. Estos soldados campaban a su aire, maltratando, humillando y robando a la población. El 20 de julio de 1638, día de Santa Margarita – que actualmente es la patrona de la villa – los palafrugellenses se amotinaron contra aquel destacamento, matando a algunos de ellos. Las represalias por parte de los ejércitos castellanos fueron durísimas, saqueando la población y quemando casas y iglesias. La concesión de Jaume I está recogida en un documento excepcional que se guarda en el Archivo Municipal de Palafrugell, el Libro de los Privilegios, que además conserva las inscripciones originales de otras disposiciones beneficiosas para la villa entre los siglos XIII al XVIII.  El libro estuvo perdido hasta el año 1926, cuando lo compró la Diputación de Barcelona a una librería de lance. El escritor Josep Pla hizo referencia a este documento en su libro “Peix fregit” (1954)

No hay comentarios: