23 julio 2017

L'Empordà - Llabiàs

Llabiàs es un nucli de població instal.lat damunt d'un turó entre Gualta i Fontanilles. El mes destacable d'aquest lloc, a part de l'esglesia de Sant Romà que data del segle XII i que constitueix el seu símbol identificatiu,  son les  meravelloses vistes, per un costat cap a Torroella i el Massis del Montgri i per l'altre albirant Ullastret i la plana que antigament era un estany, tocant al poblat ibèric. D'aquí provenía la casa de Llabià, que van tenir paper mencionable a la historia: en Bernat de Llabiá va ser responsable de la construcció del Castell del Montgri. En Pere de Llabià, anomenat per en Ramon Muntaner en la seva Crónica, va tenir una presencia destacada en la conquesta de Mallorca.


Llabiàs es un núcleo de población encaramado en una colina entre Gualta y Fontanilles. Lo más destacable de este lugar, aparte de la iglesia de San Romà, construida en el siglo XII y que constituye su símbolo identificativo, son las maravillosas vistas, por un lado hacia Torroella y el macizo del Montgri y por el otro hacia Ullastret y la llanura que antaño era un estanque cabe al poblado ibérico. De aquí  provenía la casa de Llabià, algunos de cuyos miembros tuvieron papel mencionable en la historia: Bernat de Llabià fue responsable de la construcción del castillo del Montgri. Pere de Llabià, nombrado por Ramón Muntaner en su Crónica, tuvo una presencia destacada en la conquista de Mallorca.


No hay comentarios: