23 julio 2017

Cruïlles

Cruïlles es una vila, a dos kilometres de La Bisbal, que forma part del municipi integrat per aquesta vila, Monells i Sant Sadurni de l'Heura. D'aqui provenia, documentada des del segle XII, la casa dels senyors de Cruïlles. Un Senyor d'aquesta casa, en Gilabert de Cruïlles es casà amb Guillerma de Peratallada, iniciant aixì la dinastia que aportaría mes endavant la figura de'n Berenguer de Cruïlles. Aquesta familia, a mes, va ser dissortadament exemple de una situació que s'ha donat massa suvint en la historia d'aquest pais: a  la guerra civil catalana del segle XV (temps de la Biga i la Busca), uns membres de la familia militaren a favor del rei en Joan II i altres en el bandol contrari. Una edificació destacada a Cruïlles es la torre del Homenatge, que formava part de les fortificacions del castell. Si observem la torre, veurem que te tres anelles clarament diferenciades, en funció del material emprat per la construcció. Diu la llegenda que això es deuria a que havent acabat les provisions de pedra rossa, aplicada a la primera anella, els qui bastien la torre van fer servir pedra del riu Daró per a seguir amb la construcció. Quan es va enterar el Senyor que els havia encomanat aquest edificació, molt enutjat, els va fer passar per les armes i enterrar-los a la proximitat de la torre. La tercera anella la construirien finalment amb pedra rossa, què si no? Com a dada curiosa, al cim de la torre hi ha una olivera, diuen que gracies a un ocell que hi deixà una llavor.


Cruïlles es una villa, a dos kilometros de La Bisbal, que forma parte del municipio integrado por esta villa, Monells y Sant Sadurni de l'Heura. De aquí provenia, documentada desde el siglo XII, la casa de los señores de Cruïlles. Un miembro de esta casa se casaría con Guillerma de Peratallada, iniciando así la dinastía que aportaría más tarde la figura de Berenguer de Cruïlles. Esta familia, además, fue desafortunadamente ejemplo de una situación que se ha producido demasiado en este país: en la guerra civil catalana del siglo XV (tiempos de la Biga y de la Busca), parte de la familia militaría a favor del rey Juan II y otra parte en el bando contrario. Una edificación destacada en Cruïlles es la torre del Homenaje, que formaba parte de las fortificaciones del castillo. Si observamos la torre, veremos que tiene tres anillos claramente diferenciados, en función del material utilizado para la construcción. Dice la leyenda que habiendo acabado las provisiones de piedra calcarea, quienes construían la torre utilizaron piedra del rio Daró, para seguir con la construcción. Al enterarse el Señor que les hizo el encargo, muy enojado, hizo que les ejecutaran i enterrasen sus cuerpos en las proximidades de la torre. El tercer anillo se construiría finalmente con piedra calcarea, por si acaso... Como dato curioso, en la coronación de la torre hay un olivo, se dice que gracias a un pájaro que depositó allí una semilla.

No hay comentarios: