08 mayo 2016

Conduir una bicicleta vol dir responsabilitat.

La massificació de la circulació en bicicleta equipara aquest vehicle amb qualsevol altre que utilitzi les xarxes públiques per desplazar-se. Independentment de que s'haurien de fixar unes normes amb eficacia suficient que permetin garantir la seva propia seguretat i la dels demes usuaris de les vies públiques, els ciclistes haurien de tenir una assegurança de responsabilitat civil obligatoria, com a minim.

El vianant es qui te que estar mes protegit. No dic de prohibir que es vagi en bicicleta -jo també hi vaig - dic que potsser hi hauria d'haver un moviment ciutadà per a reivindicar una situació mes justa i en aquest moviment haurien d'estar incorporats els propis ciclistes.

No hi ha prou amb que es facin coses de cara a la galeria, amb molt kilometres de "via bici" per a dir "que be, que moderns que som, que fonentem l'us de la bicicleta com a sistema de transport alternatiu".

Simultaniament hi ha que establir normes i mesures que protegeixin a uns i altres