01 mayo 2015

Contestació a la fiscal general de l'estat espanyol

Sra., per molt que voste vulgui vestir-se de seda...l'unic oscurantisme es el que hi ha per part de qui nega als habitants d'un pais el dret a la lliure expressió del que consideren millor per els seus ciutadans. L'unic oscurantisme es el de remar en contra de la democracia. L'unic oscurantisme es el de voler anihilar una identitat, una cultura, un sentiment i d'aquesta intenció voste n'es una mes que conspicua representant, per molt que se li ompli la boca d'Il.lustració, de la que segurament nomes n'ha sentit parlar. O potsser nomes invoca l'il.lustració en la seva vessant despótica.

Sra., nomes per fer servir aquestes apreciacions es califica voste soleta. Es una digna representant de l'Inquisició. Catalans, a veure si us deixeu d'hosties partidistes d'una vegada i esteu per lo que heu d'estar: unitat d'acció en front de tanta miseria.