14 marzo 2014

La immigració - 2Les matèries primeresEls qui pretenen controlar les matèries primeres en benefici propi no els importa el que passa amb la població. Utilitzen a altres persones per aconseguir els seus objectius, sense que els afecti que la intervenció d’aquestes persones moltes vegades comporti humiliació, explotació i misèria. D’aquí que en països amb grans riqueses naturals hi ha molta gent que no te cobertes les seves necessitats mínimes i fins i tot passa gana. Es impactant l’anunci que se sent  aquests dies: “900 milions de persones se’n van a dormir cada dia amb fam”.El Papa Francesc diu: “Es necessari trobar la forma en la que tothom pugui beneficiar-se dels fruits de la terra”. Però la forma i el contexte en que es produeix aquest missatge estàn orientats a despertar la compassió i procurar l’ajuda, la solidaritat, la caritat. No hi ha prou amb això.La terra es l’habitat de la humanitat, dels éssers que hi vivim, sense exclusions. Per tant, la producció que aporta, sigui agrícola, mineral, de recursos alimentaris, hìdrics o energètics, etc. han de ser patrimoni de tots els habitants de la terra. L’explotació i repartiment de tots aquests bens no pot estar en mans de uns quants que es decantin cap el benefici propi i excloent dels demés.En els termes de globalització, s’ha arribat  també a l’enteniment de que hi ha models de sostenibilitat per a la raça humana,  comuns a tots els habitants del planeta. Criteris que es refereixen als recursos bàsics com el dret a l’alimentació, a la salut i a la sanitat, a la cura de les persones dependents, o dels que arriben a la vellesa. A l’educació bàsica en las matèries que ajudin a les persones a desenvolupar les seves capacitats, a integrar-se en la societat, al respecte als demés, a la multiculturalitat convivencial i al respecte de l’entorn. Això es tant important per la pervivencia de la humanitat que la gestió i la decisió sobre els recursos que proporciona la terra i la inversió dels seus beneficis hauria d’estar confiada de manera global a persones agrupades en institucions de poder el.legides de manera democràtica, a nivell planetari, que estiguessin per damunt dels grups que pretenguin exhibir carta de propietat sobre aquests recursos i representin interessos de part.Sense perjudici de que es compenses de forma adient a aquells que tinguessin la responsabilitat sobre zones productives o tecnològiques d’ampli abast.I això es tanmateix important per la absoluta i urgent necessitat de que es faci un us responsable i respectuós de l’àmbit planetari,  que rectifiqui les accions agressives en l’explotació dels recursos naturals i en l’emissió de productes que posen en perill l’equilibri natural del planeta, com tot el que produeix l’efecte hivernacle, el rescalfament o la contaminació de zones terrestres, marítimes o atmosfèriques, tot i que en molts casos això suposi una aparent involució tecnològica.

                                                                                                   (Seguirà)

No hay comentarios: