16 marzo 2014

La immigració - 3


La força de treball.

 

L’ésser humà ha de treballar per aconseguir cobrir les seves necessitats. Per tant la possibilitat de treballar es un dret de tots els habitants del planeta.

 

Però la evolució econòmica i tecnològica esta produint situacions en que cada cop mes hi ha mes dificultats per a obtenir un treball retribuït. Per una part, en un sistema que premia la competitivitat per damunt de qualsevol altre valor, les empreses estan constantment buscant formes d’estalviar-se costos i els costos mes importants, els fixes, son els corresponents als de personal.

 

La tecnologia es un formidable aliat per aconseguir aquests objectius i contribueix a que cada dia mes es facin servir sistemes informàtics, mecanitzats o robotitzats que eliminen llocs de treball.

 

Que aquests mitjans serveixin per paliar o eliminar l’exposició a treballs de risc o que substitueixin a la mà humana en aquelles feines on la hiper-precisió  es absolutament necessària, es comprensible. No que s’utilitzin simplement per a millorar els resultats de empreses i corporacions.

 

He llegit que ha estat dissenyat un robot que es capaç de bastir edificis, degudament programat i controlat. Quants llocs de treball eliminarà aquest invent? Però es que la següent pregunta es, qui podrà comprar les vivendes que construeixin aquests robots, o altres bens que s’hagin fabricat amb forta intervenció de la tecnologia, si en el mon arribem a tenir una massa enorme de gent en atur, sense ingressos per a poder comprar-les? Això ja està passant actualment.

 

Un altre risc es que aquestes masses de persones sense ingressos – i aquí tornem a parlar d’immigració – es moguin per fugir de la pobresa i assaltin els països on creuen que poden obtenir un remei a la seva situació I això també esta passant ja, com ho demostra la pressió per arribar a Europa sigui per Lampedusa, per Ceuta o Melilla o per tants altres llocs! Posar mes tanques o mes patrulleres per a frenar-los no resoldrà la qüestió.

 

La tecnologia, les organitzacions politiques i econòmiques han de fer-se servir per   a obtenir el millor rendiment i en les millors condicions, però això no treu que s’hagin de garantir ingressos i llocs de treball preferentment en els llocs de residencia de les persones.  Es necessària una política de caire mundial que tendeixi a evitar la pèrdua de llocs de treball i fomenti la creació i distribució a nivell planetari de feina per tot els essers humans.

                                                                                                                            (seguirà)

No hay comentarios: