23 agosto 2013

Espai Thyssen a Sant Feliu de Guixols

Si veieu un anunci com el de la foto, que penseu? Donç que es una exposició de quadres d’en Sisley, d’en Kandinsky i d’en Hopper, no? Precisament d’en Hopper es va fer una monogràfica a la Thyssen de Madrid el passat Setembre, que lamentablement no vaig poguer visitar. 
I vas passant per sales, veient quadres diversos, figuratius, impressionistes, abstractes, alguns de notables, no hi ha que menysprear.
I de cop et trobes amb un Sisley. Guaita, això deu de ser l’aperitiu. Mes endavant  veus un Hopper, que haig de confessar que no recordava, el “Marta Mcqueen”. I finalment un Kandinsky, un format mitja. I això es tot.
Ens trobem a la darrera sala, davant de la sortida i li preguntem a la vigilant, “escolti i els Sisley, els Kandinsky, els Hopper?” “Ja els han vist” “Nomes un quadre per cadascun?” “Això es tot”. I et queda un regust de que t’han pres el pel...!


Si veis un anuncio como el de la foto que pensáis? Pues que se trata de una exposición de cuadros de Sisley, de Kandinsky y de Hopper, ¿no? Precisamente de Hopper se hizo una monográfica en la Thyssen de Madrid el pasado setiembre, que lamentablemente no pude visitar. 
Y vas pasando por salas, viendo cuadros diversos, figurativos, impresionistas, abstractos, algunos notables, no hay que menospreciar. 
Y de pronto te encuentras con un Sisley. Anda, esto debe de ser el aperitivo.  Más adelante ves un Hopper, que he de confesar que no recordaba, el “Marta moqueen”. Y finalmente un Kandinsky, en formato mediano. Y eso es todo. 
Nos encontramos en la última sala, delante de la salida y le preguntamos a la vigilante, “oiga ¿y los Sisley, los Kandinsky, los Hopper?” “Ya los han visto” “¿Solo un cuadro de cada uno?”. “Eso es todo”. ¡Y te queda una sensación de que te han tomado el pelo…!

No hay comentarios: