17 julio 2011

Salvador Esteve, President de la Diputacio de Barcelona

Llegeixo les declaracions inicials de l'alcalde de Martorell al ser nombrat com a President de la Diputacio de Barcelona. I sobre el seu contingut em venen de seguida dues reflexions: Diu el Sr. Esteve que si considera que el que li pagan es massa per el treball que ha de fer, es reduira el sou. I penso jo, qui controla els sous dels funcionaris, encare que siguin d'alt nivell com aquest? Qui estableix les incompatibilitats entre ingressos? Qui estableix que no pot haver-hi "pluriempleo" quan es tenen responsabilitats tan delicades? No es que em malfii del Sr. Esteve, que tot just ha iniciat la seva tasca, pero d'exemples sobre males practiques hi han a dojo...Benidorm, Mollet, etc. Quan hi haura una entitat independent que reguli el tema de salaris, i demes compensacions per els carrecs politics? Segon tema, les vegueries. Diu que com a nacionalista sempre ha estat partidari de dividir el territori en vegueries. Mal anem. D'entrada sembla contradir el que preten el seu partit en el Govern de la Generalitat, es a dir, simplificar l'administracio. A que ve aquesta falera per reeditar sistemes que pertanyen el passat? Les vegueries semblen poc adequades a una estructura territorial que ha de apostar per politiques d'ampli abast i no donar cau a minimalismes que no porten mes que contradiccions i problemes. Es la politica que (en la seva escala) ha portat a disbarats com l'Ave de Toledo, l'aeroport d'Alguaire o el de Castello, les autopistes de Madrid i una llarga llista de desproposits amparats en la cerca constant de vot i no en el real interes dels ciutadans. Com diuen els bons i justificadament Indignats, Srs. Politics, possint-se les piles!!

No hay comentarios: